O szkole

Ogłoszenia

Pomoc Materialna

POMOC  MATERIALNA 2019/2020     

                    
STYPENDIUM  SZKOLNE Przyznawane uczniowi w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę  nie może być wyższa niż 528,00 zł netto. Termin zwrotu wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów upływa               16 września 2019. Miejsce złożenia wniosku: Wydział Edukacji UMŁ, Łódź,ul.Krzemieniecka 2b, p. 102 lub w wybranych szkołach w Łodzi zgodnie z  harmonogramem.
ZASIŁEK  SZKOLNY Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji      z powodu zdarzenia losowego  ( pożar , zalanie, nagła choroba  ). O zasiłek można ubiegać się w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia  zdarzenia , niezależnie od dochodu.  Miejsce złożenia wniosku: Wydział Edukacji UMŁ, Łódź,ul.Krzemieniecka 2b, p. 102 lub w wybranych szkołach w Łodzi zgodnie z harmonogramem.


Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających sie o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów znajdą się po 15 sierpnia 2019 r. Na stronach UMŁ:
https:/uml.lodz.pl/dla mieszkańców/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasiłki-szkolne/


 POMOC PAŃSTWA  W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  Rodziny o dochodzie nie wyższym niż 792,00 zł netto na osobę miesięcznie (150% kryterium dochodowego) mogą starać się o pokrycie kosztów obiadów w szkole w Punkcie Pracy Socjalnej MOPS . I Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Kutrzeby 16, tel. 42 640-70-07:

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
    ul. Rajdowa 18
    94-003 Łódź

    kontakt@sp41.elodz.edu.pl
  • 42 686 48 60

Galeria zdjęć