O szkole

Ogłoszenia

Informacja dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów

 

                                       „NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM.

 

                                          KAŻDY MA SWÓJ CZAS I PORĘ”

 

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:

 

-wykonać podstawowe czynności samoobsługowe 

-odróżnić prawą stronę swego ciała od lewej

-powiedzieć  jak ma na imię  i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców

- narysować postać ludzką, części ciała są proporcjonalne, właściwie rozmieszczone 

-obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania

-ciąć nożyczkami według wyznaczonej linii ,lepić z plasteliny                             

-wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach 

-dobrać w pary przedmioty lub obrazki,  klasyfikować je według określonej cechy – barw, wielkości, kształtu  oraz według określonej zasady –owoce, pojazdy, zwierzęta                                          

-rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np.. głosy zwierząt                                                        

-liczyć kolejno do 10, dodawać i odejmować na konkretach w zakresie 10

                                                   

-prawidłowo wymawiać wszystkie głoski                                                                              

-nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran- tran, góra – kura                                                                                                                   -podzielić zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby

-opowiedzieć treść obrazka                                                                         

-rozwiązać proste zagadk

                                                                                                                             

-uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania,  bajki,

muzyki                                                              

-wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne, np. skakać na jednej nodze, rzucać  i  łapać piłkę, uczestniczyć w zabawach grupowych                                                                                                                   -doprowadzić do końca rozpoczętą pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się po pomoc do osoby dorosłej                                                                                                                                                    

-zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej, sprzątać po sobie                                          

-działać sprawnie, podporządkować się słownym

poleceniom.  

                                                                               

Ma dobrą koncentrację uwagi

Jest odporne na niepowodzenia

Jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku

Ma dobre tempo pracy                                                                                                                  

Jest wrażliwe na opinię nauczycieli i innych dorosłych.

 

"Wychowanie dzieci to jak trzymanie w rękach mokrego mydła. Jeżeli ściśniesz za mocno, ucieka, jeśli trzymasz za słabo, wyślizguje się z ręki. Aby trzymać je w ręku, musisz je ściskać delikatnie, ale stanowczo"

 

 

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 5  ŁÓDŹ, UL. KOPERNIKA 40

tel.: (42) 637-16-08, tel/fax.: (42) 637-06-31

http://ppp5-lodz.pl

e-mail: kontakt@ppp5.elodz.edu.pl

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
    ul. Rajdowa 18
    94-003 Łódź

    kontakt@sp41.elodz.edu.pl
  • 42 686 48 60

Galeria zdjęć