O szkole

Terminarz naboru

 • 06.05.2019 r. – 28.05.2019 r. – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;

 • 06.05.2019 r. – 20.05.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie kryteriów.

 • 22.05.2019 r. godz. 1700 – udział kandydatek w próbie sprawności fizycznej do klasy sportowej odbywający się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 41, ul. Rajdowa 18.

 • 23.05.2019 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 • 29.05.2019 r. 31.05.2019 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 10.06.2019 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 11.06.2019 r. – 13.06.2019 r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

 • 17.06.2019 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
  ul. Rajdowa 18
  94-003 Łódź

  kontakt@sp41.elodz.edu.pl
 • 42 686 48 60

Galeria zdjęć