O szkole

Uroczystość jubileuszowa Historia szkoły Historia szkoły - zdjęcia

110 lat Naszej Szkoły

    Szkoła Podstawowa nr 41 powstała w 1907 r.  jako szkoła przyfabryczna firmy Allart i Rousseau tzw. Francuzów. Od 1911r. zajmowała budynek przy ulicy Kątnej (obecnie Wróblewskiego). Po prawie 65 latach przeniesiona została na ulicę Rajdową.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Pan Stanisław Jezierski. Po jego śmierci w 1919r. stanowisko objął Pan Bronisław Borucki. W tym samym roku szkołę przejęło miasto  i nadało jej numer 41. W pierwszych latach niepodległej Polski uczniowie uczyli się i zajmowali się skromną pomocą finansową i rzeczową na rzecz Polaków mieszkających na Śląsku i w Gdańsku, a także wspierali żołnierzy na froncie wojny polsko-radzieckiej oraz organizowali różnorodne akcje charytatywne. Dzięki składkom ufundowano sztandar szkoły.

W okresie międzywojennym uczniowie świętowali rocznice urodzin i śmierci wieszczów polskich i wielkich przywódców. Starali się upamiętniać ważne wydarzenia z historii Polski. Tradycją stały się obchody imienin Marszałka Piłsudskiego. Z początkiem roku szkolnego 1933/1934 wprowadzono w dzienny rozkład zajęć  lekcyjnych, 10-minutowe ćwiczenia gimnastyczne.

        Rok szkolny 1939/1940 rozpoczęto 11 września. Kilka dni później aresztowano kierownika szkoły. Jego miejsce zajęła Pani Wacława May - Majewska.  Prowadziła placówkę do czasu jej likwidacji przez Niemców do grudnia 1939r.

Szkoła wznowiła pracę 4 marca 1945r. w bardzo trudnych warunkach. Mimo własnych potrzeb organizowano zbiórki na rzecz stolicy.

        W 1952r. stanowisko kierownika objęła Pani Stanisława Józefowicz. Od 1965r. zaś Pani Zofia Obałka. Lata 50/60/70 ubiegłego wieku obfitowały w różnorodne uroczystości m.in. Dzień Nauczyciela, 1 Maja, Dzień Dziecka. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki, brali udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 

W 1973r. świetlica szkolna otrzymała I miejsce wśród świetlic działających  w łódzkich szkołach.

W 1974r. otwarta została Izba Pamięci Narodowej. Dwa lata później siedziba szkoły została przeniesiona. Koordynatorem działań związanych z remontem budynku przy ul. Rajdowej 18 oraz pracą dydaktyczną placówki była ówczesna Pani dyrektor - Halina Wilińska. Uczniowie i nauczyciele pracowali w niezwykle trudnych warunkach. Zajęcia trwały nawet do późnych godzin wieczornych.

        W latach 80 -tych XX w. placówką, do której uczęszczało coraz więcej dzieci, kierowała Pani Zofia Trocka. Wprowadziła ona wiele nowych rozwiązań m.in. zespół wychowawczy regulujący działania nauczycieli, pedagoga, rodziców. W roku 1982 powstała sekcja gimnastyki artystycznej i reaktywowany został Szczep Harcerski im. Dywizjonu 303.

        Lata 90-te XX w. to czas reformy szkolnictwa, które musiało sprostać wyzwaniom młodej polskiej demokracji. Szkołą kierowała wtedy Pani dyrektor Urszula Bekier. W październiku 1997r. obchodzono uroczystość 20-lecia szkoły na Retkinii. Powołany został UKS Tenis. W roku 2000 absolwentami stali się uczniowie ostatnich klas ósmych. Z powodu zmniejszania się liczby dzieci uczęszczających do szkoły, zmalało także grono pedagogiczne.

        W nowym tysiącleciu szkołą skupiała około 350 uczniów.  Budynek wymagał gruntownego remontu, a brak środków finansowych uniemożliwiał kompleksowe działania naprawcze. Mimo to uczniowie i nauczyciele osiągali liczne sukcesy. Gimnastyczki zajmowały czołowe miejsca w zawodach odbywających się w Polsce i Europie. Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe wyłaniały laureatów spośród uczniów naszej szkoły.

        W 2003r. dyrektorem została Pani Marzanna Topolska. Ówczesne sposoby zarządzania umożliwiły wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań programowych i dydaktycznych. Uruchomienie Internetu i utworzenie strony internetowej szkoły otworzyło drogę ku nowoczesności. Zaangażowanie grona pedagogicznego doprowadziło do zawiązania ścisłej współpracy międzynarodowej w projekcie Sokrates Comenius. Nauczyciele tworzyli i tworzą innowacje pedagogiczne, korzystają z nowatorskich rozwiązań, współpracują z przedszkolami, organizują konkursy i olimpiady, zdobywają wyższe stopnie awansu zawodowego. 22 grudnia 2008r. przecięto wstęgę na pierwszym łódzkim "orliku". Wychodząc naprzeciwko potrzebom i oczekiwaniom, w szkole otworzona została świetlica dla klas I.

        Obchody stulecia istnienia szkoły skłoniły Radę Pedagogiczną do podjęcia starań o wybranie patrona. 11 grudnia 2007 r. wybrano Króla Władysława Jagiełłę. W przygotowaniu uroczystości nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru brali udział wszyscy pracownicy szkoły, większość uczniów i ich rodzice.

Od tamtego roku szkoła rozrosłą się. Budynek przeszedł termomodernizację, a dzięki solidarności kadry i rodziców, w ramach budżetu obywatelskiego udało się wyremontować szatnię. Teraz czeka nas remont części sportowej. Poprzez realizację projektów: łódzkich, ogólnopolskich, unijnych wzbogaciliśmy naszą szkołę o nowoczesne pracownie, tablice multimedialne, komputery. 

Dziś widzimy, jak na przestrzeni 10 lat, z kameralnej, osiedlowej szkoły, udało nam się wspólnie zbudować prężnie działającą placówkę, wychowującą ponad 600 uczniów i zatrudniającą ok. 60 nauczycieli.

 

Numer jubileuszowy gazetki szkolnej

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
    ul. Rajdowa 18
    94-003 Łódź

    kontakt@sp41.elodz.edu.pl
  • 42 686 48 60

Galeria zdjęć