O szkole

Godziny pracy Nasz patron Nauczyciele Projekty realizowane w szkole Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli Zajęcia w ramach projektu "Nauka w kolorach tęczy" Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zajęcia dodatkowe - płatne Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Gimnastyka artystyczna Szkolny blog literacki Chór Bemolek Chłopięcy Chór Kameralny "Chcemy śpiewać" Obiady Gabinet profilaktyki Aktywna tablica

Projekty realizowane w szkole

Nauka w kolorach tęczy

01.07.2019 – 30.06.2021 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie nauczycieli  w okresie 07-2019-06.2021 zgodnie z diagnozą szkoły. Nasz projekt poprzez realizację celu głównego wpisuje się w cel szczegółowy - planujemy poszerzyć wiedzę i rozwinąć kompetencję wśród uczniów SP.

Projektem ma zostać objętych u 472 (260K i 212 M) uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi oraz 30 nauczycieli.

Zadanie 1 Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli

 - Studia podyplomowe i uzupełniające

- Szkolenia:

·         Kurs z motywacją pod pachą

·         Sposoby budowania współpracy w grupie

·         Pobudzanie i stymulowanie ciekawości poznawczej u

·         Szkolenia wspierające rozwój umiejętności kluczowych u uczniów

·         Szkolenia i warsztaty TIK

·         Kurs informatyczny

Zadanie 2 Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz kompetencje cyfrowe

§  j  języka obcego,

§       przyrody,

§       kompetencji cyfrowych,

§      matematyczne

§  f fizyczne

§      chemiczne

§       metoda eksperymentu

§       metody i techniki skutecznego uczenia się

§       doradztwo zawodowe

Zadanie 3 Doposażenie placówki w sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni przyrodniczych

Pliki do pobrania:

formularze_rejestracyjne_uczniowie_1_.pdf

formularze_rejestracyjne_nauczyciele.pdf

regulamin_rekrutacji_uczniowie__2_.pdf

regulamin_rekrutacji_nauczyciele__1_.pdf

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
    ul. Rajdowa 18
    94-003 Łódź

    kontakt@sp41.elodz.edu.pl
  • 42 686 48 60

Galeria zdjęć